Semper Fidelis Rei Publicae logo
Herb Gliwic

Semper Fidelis Rei Publicae

Inicjujemy kolejną płaszczyznę aktywności związanej z Polską i częścią jej spuścizny jaką są Kresy

Herb Lwowa

Czy różnimy się od wielu podobnych organizacji kresowych i patriotycznych?

Tak, chcemy nieco się różnić. Większą spoistością programową i większą dynamiką.
Nie krytykujemy bratnich organizacji, niech każdy robi to co może i w czym się dobrze sprawdza.

Nie zamierzamy scalać środowiska ani patronować komukolwiek. Konserwatywne środowisko społeczne z natury rzeczy jest zróżnicowane.

Koncentrować chcemy się na tworzeniu formuły umożliwiającej
formowanie się nowej (młodej?) elity opierającej się na wartościach takich jak:

Ojczyzna

podmiotowość Narodu, suwerenne Polskie Państwo – wartości niby oczywiste ale wymagające politycznej i aksjologicznej hierarchizacji

Chrześcijańskie
korzenie

nasze i Europy

Tolerancja

która w tradycji konserwatywnej wbrew demagogicznym kłamstwom i ignorancji zawsze była z myślą konserwatywną ściśle związana

Obszarem na którym te wartości zawsze były pielęgnowane były Kresy. Nie ma tożsamości polskiej bez historii tych ziem tak jak nie ma jedności narodowej bez więzi z Rodakami z tych ziem na których zawsze mieszkali i których mimo okrutnych doświadczeń nie opuścili – to nasza naturalna powinność o której zbyt wielu zapomniało.

Cel naszej działalności

Celem naszej działalności jest jak wspomniano wyżej krystalizowanie się swoistej elity wokół wartości potocznie określanych jako prawicowo konserwatywne. Elity, która będzie w stanie wspólnie wypracować racjonalne i akceptowalne społecznie projekty realizacji strategicznych celów modernizacyjnych Polski.

Zapraszamy więc do wymiany przemyśleń każdego dla kogo dobro Ojczyzny jest najwyższą wartością, kto merytorycznie chce się nimi podzielić.

Herb Gliwic

Podsumowując, jeśli chcesz by Twoje emocje i myślenie nie były bezproduktywne, sądzimy, że musisz odpowiedzieć sobie
na parę pytań:

  • Czy potrafisz przełożyć emocje na czyn (projekt, plan) poprzedzony refleksją?
  • Czy potrafisz narzucić sobie elementarną dyscyplinę w myśleniu i ewentualnym jego odzwierciedleniu w postaci tekstu?
  • Czy jesteś w stanie założyć jako fundament wymiany poglądów, że ci inni którzy z nami się nie zgadzają, z którymi my się nie zgadzamy to nie wrogowie? Wrogiem jest ten kto świadomie szkodzi Polsce, polskiemu państwu, polskiemu społeczeństwu/narodowi.
  • Czy gotów jesteś swoje ego, naturalne i w wielu przypadkach pożądane, podporządkować idei przewodniej zawartej w maksymie
    „Semper Fidelis Rei Publicae – Zawsze wierni Rzeczypospolitej”?

Świadomie ze względów techniczno-organizacyjnych zawężamy naszą aktywność do Gliwic i ziemi gliwickiej (powiatu).

Aktualnie płaszczyzna naszej aktywności to zamieszczanie tekstów naszych i głównie Twoich do czego gorąco namawiamy, a w przyszłości po zniesieniu ograniczeń możliwość dyskusji bezpośredniej (informacje gdzie i kiedy we właściwym czasie na naszej stronie).

Co jakiś czas zamierzamy zamieszczać krótki tekst na temat trudny ale ważki, którego percepcja ma być bodźcem do Twojej reakcji, najlepiej w formie tekstu. Nie przewidujemy samowolnej ingerencji w twój tekst za wyjątkiem przekroczenia w tekście granic kulturalnej narracji czyli przyzwoitości.

Krystyna Szymik-Taraszkiewicz

Krystyna Szymik-Taraszkiewicz

Przedstawiciel Stowarzyszenia

Daria Król – Sekretarz

Aktualności

Semper Fidelis Rei Publicae logo

Semper Fidelis Rei Publicae