Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej oraz Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Kędziezyn-Koźle 15 lipca 2023 r.

Konferencja historyczno-naukowa jest nieodłączną częścią obchodów Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. W tym roku prelekcje i wykłady wygłosili:

  • Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – „Ofiary szowinistów ukraińskich: Polacy oraz inne narodowości”.
  • Planowany wykład: „Męczeństwo sióstr zakonnych zamordowanych przez OUN-UPA” był częścią homilii podczas Mszy Św.
  • Dr Lucyna Kulińska – Kraków – „Omówienie raportu SBU na temat działalności OUN-UPA z roku 1993”.
  • Prof. Andrzej Zapałowski – Przemyśl – „Operacja Wisła na Pogórzu Przemyskim”.
  • Dr Artur Brożyniak – IPN Rzeszów – „Obrona Baligrodu przed napadami OUN-UPA w latach 1944 – 1947”.
  • Dr Michał Siekierka – IPN Wrocław – „80 lat po ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów: organizacja obchodów w cieniu wyzwań politycznych i oczekiwań społecznych”.

Dodaj komentarz